Στο Καπάκι..., Αμφείας 26, Ιστορικό Κεντρο, Καλαμάτα, Τηλ. 27210 23813